Νέα Τίρυνθα, Ναύπλιο, Αργολίδα - Τ.Κ.: 21100

Τηλέφωνο: 2752036116,2752036231,2752096500

Φαξ: 2752036385

E-mail: phgasus@otenet.gr

Υπεύθυνος: ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Κατηγορία: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Επισκεψιμότητα: 97572

Ιστοσελίδα: http://www.phgasus.gr